فرم اعلام واریز وجه

لطفاً فرم زیر را تکمیل نمایید:
مبلغ پرداخت شده*:
تومان
دلیل پرداخت*:

نام کامل شما*:

موبایل شما*:

ایمیل شما (ترجیحاً gmail)*:

وب‌سایت شما:

اگر در حال خرید یکی از سیستم‌های ما (مانند تِستا یا نُمرا یا لینکا) هستید، آدرس سایتی که قصد دارید سیستم را بر روی آن نصب کنید، وارد نمایید.
به کدام حساب ما این مبلغ را واریز نمودید؟*:
(مشاهده شماره حساب‌های ما)
توضیحات (اختیاری):

برای جلوگیری از فعالیت موتورهای اسپمر لطفاً جمع دو عدد 8 و 3 را درج کنید: