توجه:
- شما در حال انتقال به درگاه بانک ملی جهت پرداخت مبلغ 1706000 تومان به منظور خرید-نمرا-۳-نسخه-مؤسسات-کوچک هستید.
- پس از واریز موفق، به همین صفحه باز خواهید گشت و مشخصات و دیگر اطلاعات از شما پرسیده خواهد شد.
برای آغاز روال پرداخت، روی دکمه زیر کلیک نمایید:
اتصال به درگاه بانک و پرداخت آنلاین