توجه:
- شما در حال انتقال به درگاه پرداخت آنلاین بانک ملی جهت پرداخت مبلغ 150000 تومان به منظور خرید پنل از testus.ir هستید.
- پس از واریز موفق، به همین صفحه باز خواهید گشت و مشخصات و دیگر اطلاعات از شما پرسیده خواهد شد.
برای آغاز روال پرداخت، روی دکمه زیر کلیک نمایید:
اتصال به درگاه بانک و پرداخت آنلاین